Společenství farností Pohořelice, Vlasatice, Cvrčovice a Nová Ves

Liturgický rok 2013

   

 

1.1. 

 Slavnost Narození Panny Marie

 Mše svatá v 8.15

6.1.

Slavnost Zjevení Páně

 Mše svatá 8.15, žehnání vody, kadidla a křídy, zlata
13.1. Svátek Křtu Páně

Konec vánoční doby             Mše sv. v 8.15

18.1.

Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů

2.2.

Uvedení Páně do chrámu - Hromnice

 

13. 2. 

Popeleční středa 

začíná postní doba

Popelec bude udělován v úterý večer při mši sv. v 16.30h

19. 3.

Slavnost sv. Josefa  

 

 26.3.

Slavnost Zvěstování Páně  

 

 24.3.

6. neděle postní - Květná neděle 

žehnání ratolestí, začíná Svatý týden

 28.3.

Zelený čtvrtek večerní mše na památku Večeře Páně

 

29.3.

Velký pátek

Památka umučení Ježíše Krista - den přísného postu

 30.3.

Bílá sobota večer

Velikonoční vigilie

 31.3.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

Místo anděl Páně se modlí Raduj se Královno nebeská, Velikonoční oktáv
Žehnání pokrmů

9.5.

Nanebevstoupení Páně

 

 19.5.

Slavnost Seslání Ducha Svatého  

 

26.5.

Slavnost Nejsvětější Trojice  

 

30.5.

Slavnost Těla a krve Páně

  14.00 mše sv. u Apoštolky, průvod do kostela, požehnání.

7.6.
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
 

24.6. 

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

 patron kostela, pouť

 29.6.

Slavnost sv. Petra a Pavla 

 patroni diecéze

 5.7.
14.7.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje Děkanátní pouť

 patroni Evropy
Mše sv. u Apoštolky

 15.8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie  

 

 8.9.

Svátek Narození Panny Marie 

 pouť do Žarošic

8.9.

23. neděle v mezidobí

Žehnání aktovek

 28.9.

Slavnost sv. Václava  

 

 25.10.

 

 slavnost posvěcení kostela

28.9. Sv. Václav  
29.9. 26. v mezidobí Poděkování za úrodu

 1.11.

Slavnost Všech svatých 

 

 2.11.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé  

 

 24.11.

Slavnost Ježíše Krista Krále 

 končí liturgický rok

 1.12.

1. neděle adventní  

 žehnání adventních věnců

 

 Mikulášská nadílka

 8.12.

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu  

 

 24.12.

Štědrý den  

 Oslava narození Ježíše Krista

 25.12.

Slavnost Narození Páně  

 Hod Boží vánoční

 26.12.

Svátek sv. Štěpána  

 

29.12 Svátek Svaté rodiny  

 31.12.

Sv. Silvestr I.

 Děkovná mše svatá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one